Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid GR/ACS

Số Cas: 116-63-2

Công thức hóa học: H2N(HO)C10H5SO3H

Loading...